Що таке Громадська рада?

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Основними завданнями Громадської ради є:

 

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
  • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Повноваження:

Утворює органи

постійні та тимчасові – правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо

Організовує заходи

семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші

Залучає спеціалістів

працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців

Вносить пропозиції ХОДА

готує та подає Харківській обласній держаній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю; пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

Отримує інформацію

від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, необхідну для забезпечення діяльності ради, в установленому законом порядку.

Інформує громадськість

про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

Громадський контроль

за врахуванням Харківською обласною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

Громадська експертиза

проектів нормативно-правових актів, а також антикорупційну експертизу відповідно до законодавства

Ви маєте питання, зауваження, пропозиції? Напишіть нам!